خدمات سازمانی فرازین

  • ارائه API ترجمه متن
  • ارائه API ترجمه فایل
  • ارائه اکانت سازمانی
  • ارائه سرور اختصاصی ترجمه به صورت برون سازمانی
  • ارائه سرور اختصاصی ترجمه در شبکه داخلی سازمان

 


شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند جهت دریافت خدمات سازمانی از طریق بخش تماس با ما نیاز خود را اعلام نمایند.