ترجمه پاورپوینت

مترجم هوشمند فرازین ترجمه فایل پاورپوینت، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی را در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه ممکن به صورت آنلاین و با نثری روان و حفظ ساختار ارائه می‌دهد.

مترجم هوشمند فرازین ترجمه فایل پاور‌پوینت، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی را در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ممکن به صورت آنلاین و با نثری روان ارائه می‌دهد. ترجمه هر اسلاید از فایل پاورپوینت ارسالی داخل همان اسلاید انجام می‌شود و صفحه بندی پاورپوینت اصلی تغییر نمی‌کند و ساختار و عناصر ظاهری متن حفظ می‌گردد.

مترجم هوشمند فرازین با برخورداری از هوش مصنوعی امکان تشخیص دامنه موضوعی را داراست که موجب بهبود کیفیت ترجمه و قرابت ترجمه ماشینی به انسانی می‌شود.